– For Holst Kloakservice A/S

Holst Kloakservice A/S´ miljøpolitik er gældende for alle virksomhedens aktiviteter, både eksterne aktiviteter f.eks. slamsugning, affaldstransport og interne aktiviteter.

  • Vi overholder den til enhver tid gældende lovgivning og brancherelaterede regler.
  • Vi forsøger til stadighed, at minimere virksomhedens miljøpåvirkninger og brug af uerstattelige ressourcer gennem f.eks. indkøb af miljørigtige biler.
  • Vi tilskynder vore medarbejdere og kunder til at være miljøbevidste.
  • Vi vil med et sundt og sikkert arbejdsmiljø tiltrække og fastholde veluddannede medarbejdere.
  • Vi afleverer udelukkende affald til godkendte affaldsmodtagere.
  • Vi informerer vores medarbejdere om arbejdsforhold og miljøforhold ved alle virksomhedens aktiviteter.
  • Vi er altid åbne overfor medarbejderes, myndigheders, kunders og andre interesseredes ideer om bedre miljøforhold i virksomheden.
  • Vi tager miljø- og arbejdsmiljøforhold i betragtning inden nyindkøb/investeringer.

Kan vi hjælpe dig?

Du kan kontakte os direkte her på siden.
Er det en hastesag er du velkommen til at ringe på Tlf. +45 86 51 16 90
- Vi har døgnservice!