Hvad betyder ADR?

ADR-konventionen eller blot forkortelsen ADR betyder ”Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej”. Reglerne som beskrevet under konventionen, skal altid overholdes når man arbejder med olie, kemikalier og andet farligt gods.

Holst Kloakservice A/S er udstyret til fareklasse 1 – 2 – 3, og alle medarbejdere har farligt godsbevis (ADR-bevis) til arbejde og transport med olie og kemikalier. Med de vogne, der kan kobles anhængere på, kan vi transportere op til 33 m3.

Vores vogne har specialudstyr

Alle vores transportvogne er monteret med sugepumpe. Det betyder, at vi selv kan både laste og tømme vores lastbiler uden hjælp fra ekstra udstyr. Desuden er de også udstyret med højtrykspulepumper som bruges til tankrensninger.

Vi køre i hele landet, og står altid klar til at hjælpe dig med et veludført arbejde og en sikker transport.

Vi foretager rensning og tømning af:

  • Tankanlæg
  • Tankrensning
  • Olie- og benzinudskillere
  • Kemikalietransport

HUSK vi har også døgnservice på ADR-rensning og transport.
Hvis du har yderligere spørgsmål kan du rette direkte henvendelse til Jonny Holst : 20 46 20 90.

Kan vi hjælpe dig?

Du kan kontakte os direkte her på siden.
Er det en hastesag er du velkommen til at ringe på Tlf. +45 86 51 16 90
- Vi har døgnservice!